یکشنبه, 27 مرداد 1398

هفته‌نامه شماره 569:  14 مرداد 1398

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان:

هر سال 15 هزار هکتار از مراتع ما تبدیل

 به بیابان می‌شوند

 ایسنا:  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: 9 درصد مراتع کشور در شمال استان کرمان قرار دارند اما 80 درصد مراتع ما فقیر هستند و بررسی ها نشان داده هر سال 15 هزار هکتار از مراتع ما تبدیل به بیابان می شوند.

 «مهدی رجبی زاده» گفت: از 14.4 میلیون هکتار مساحت شمال استان کرمان، 13 میلیون هکتار شامل منابع طبیعی است و در واقع 90 درصد مساحت شمال استان را به نوعی هم در تملک داریم و هم باید مدیریت کنیم. وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی تجدید شونده شامل گیاه، خاک، چرخه آب و ... است، افزود: امروز با توجه به بحران های بزرگ زیست محیطی که به وجود آمده؛ تغییر اقلیم، بیابان زایی و کمبود آب شیرین سه چالش فرا روی بشر است که هر سه مقوله به حفظ منابع طبیعی بر می گردد و باید به این مقولات توجه داشته باشیم و این مسئله جهانی است.

 رجبی زاده تصریح کرد: هر هکتار پوشش سبز می تواند 500 تا 2 هزار مترمکعب آب را در خاک نفوذ بدهد و خاک هایی که دارای پوشش هستند، می توانند 40 برابر بیش از خاک های بدون پوشش آب را نفوذ بدهند. 

وی با اشاره به اینکه هرچه پوشش در سطح زمین بیشتر باشد، می توانیم آب باران را نفوذ داده و سفره آب زیرزمینی را تغذیه کرد، بیان کرد: 23 میلیارد مترمکعب حجم بارش های سالانه است که 70 درصد آن تبخیر می شود و 2.2 میلیارد مترمکعب روان آب داریم که باید روی آن کار کرد. وی با اشاره به اینکه 700 میلیون مترمکعب بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی استان کرمان است، افزود: عمده کارهای آبخیزداری در استان در سال های بعد از انقلاب و در 25 سال گذشته انجام شده که 33 میلیون مترمکعب عملیات مختلف اجرا و 360 میلیون مترمکعب آب را توانستیم مدیریت کنیم که حاصل این اقدامات، امکان نفوذ حدود 90 میلیون مترمکعب آب به سفره زیرزمینی بوده است.

رجبی زاده با اشاره به اینکه کرمان سومین استان سیل خیز کشور به دلیل عدم مدیریت بارش است، تصریح کرد: اگر بتوانیم سالانه 400 میلیون مترمکعب آب به سفره زیرزمینی هدایت کنیم، بیلان منفی 300 میلیون مترمکعب می شود

رجبی زاده در ادامه اظهار کرد: در شمال استان کرمان 6.2 میلیون هکتار مرتع داریم که 7 درصد مراتع کشور را شامل می شود اما به دلیل کم بارشی مراتع درجه یک ما فقط 23 هزار هکتار است، 19 و نیم درصد مراتع متوسط و 80 درصد مراتع ما فقیر هستند و بررسی ها نشان داده هر سال 15 هزار هکتار از مراتع ما تبدیل به بیابان می شوند.

وی با بیان اینکه کرمان استانی کم بارش و در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد، تصریح کرد: تولید علوفه خشک در استان از 65 کیلوگرم در هکتار به 30 کیلوگرم کاهش یافته و تا سال گذشته 2 و نیم میلیون واحد دامی در استان داشتیم که دو برابر ظرفیت مراتع، دام وجود داشت و تقریبا گوشت قرمز(گوسفندی) که در استان مصرف می شود، 60 درصد از علوفه متکی بر تولید مراتع تغذیه می شود. این مسوول با اشاره به اینکه جنبه های دیگر مرتع برای ما اهمیت ویژه ای دارد، گفت: در 40 سال گذشته در 5.8 میلیون هکتار مراتع استان ممیزی مرتع انجام داده ایم و بیش از 90 درصد از مراتع ما ممیزی هستند و تا امروز 2 و نیم میلیون هکتار طرح مرتع داری داده ایم و 40 درصد از مراتع استان را در قالب یک قرارداد رسمی مدیریت می کنیم. 

 

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: کرمان استان بیابانی است و از 32 میلیون هکتار بیابانِ کشور، 6.3 میلیون هکتار معادل 20 درصد در استان کرمان قرار دارد و از این میزان وسعت بیابان های استان 4 میلیون و 500 هزار هکتار اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی هستند و پوشش گیاهی به حدی فقیر شده که با کمترین وزش باد شاهد حمل شن، ماسه و گرد وغبار هستیم. رجبی زاده با اشاره به اینکه در خوزستان اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی 700 هزار هکتار است، بیان کرد: کانون های بحرانی حساس به فرسایش بادی در شمال استان 24 مورد شامل 430 هزار هکتار مساحت است که اقتصاد، مراکز تولید، راه های مواصلاتی و زیستگاه ها و مکان های حیاتی را در معرض طوفان های شن و پدیده گرد و غبار قرار داده است.