سه شنبه, 29 خرداد 1397

هفته‌نامه شماره 516: 28 خرداد 1397

امروز وظیفه‌ای مهمتر از اشتغالزایی نداریم
- ایسنا: معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: در دوران مختلف و متناسب با نیاز جامعه، افراد به طریقی با نثار جان و اموالشان مجاهدت کردند و امروز نیز وظیفه ای مهمتر از اشتغالزایی نداریم. حسنعلی امیری در مراسم افتتاح کارخانه  گلاب لاله زار بردسیر گفت: بیکاری یکی از مهمترین مسائل و معضلات کشور است و ایجاد اشتغال براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، یکی از مهمترین برنامه های دولت یازدهم بوده است. امیری اشتغالزایی را مهمترین عبادات و ذخایر آخرت دانست و تصریح کرد: دولت یازدهم از کارآفرینان و سرمایه گذاران حمایت و پشتیبانی نموده و همواره فرش قرمز جلویشان پهن می کند زیرا این یک اصل از آموزه های اسلامی است.