سه شنبه, 29 خرداد 1397

هفته‌نامه شماره 516: 28 خرداد 1397

اجرای طرح جامع نان سالم در کرمان پیشرفت بسیار خوبی دارد
- ایرنا: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با بیان اینکه طرح جامع نان سالم از 2 سال قبل در کرمان ارائه شده و تاکنون نتاج بسیار مثبتی داشته است گفت: نتیجه این طرح را می توان در افزایش کیفیت نان در این استان مشاهده کرد. حمید ذکاء اسدی روز یکشنبه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان افزود: طرح نان سالم، طرحی پنج ساله است و به صورت مستمر ارزیابی می شود. وی خاطرنشان کرد: طرح جامع نان سالم در مراحل بهینه سازی مراحل کاشت، داشت و برداشت، استانداردسازی ناوگان حمل و نقل، تجهیز مراکز ذخیره سازی و سیلوهای استان، به روز کردن روش های آسیاب کارخانجات آردسازی، ارتقاء سطح کمی و کیفی نانوایان و خبازخانه ها اجرایی شده است.