سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

هفته‌نامه شماره 559:  30 اردیبهشت 1398

 کارت زرد

هیات‌های خاموش

- گروه خبر: کارت زرد این هفته تعلق می‌گیرد به همه‌ی هیات‌های کم‌کاری که نه نامی دارند و نه نشانی! هیات‌هایی که به رغم علاقه‌مندان متعدد اما هیچ فعالیتی ندارند و اثری از آن‌ها نیست. گرچه این هفته از هیاتی خاص نام برده نشد اما از هفته‌های آینده در همین ستون هیات‌هایی معرفی می‌شوند که علی‌رغم وجود مخاطبان زیاد اما هیچ برنامه‌ای برای علاقه‌مندان خود ندارند.