سه شنبه, 23 مهر 1398

هفته‌نامه شماره 577:  22 مهر ۱۳۹۸

نرخ آگهی در نشریه

نرخ آگهی در نشریه بر اساس هر کادر پایه با اندازه 3/5 در 7/5 سانتیمتر:

صفحه اول 90/000 تومان

صفحه های داخلی 50/000 تومان

صفحه آخر 60/000 تومان

 

نرخ آگهی در نیازمندی ها بر اساس هر کادر پایه با اندازه 1/5 در 3/5 سانتیمتر:

صفحه اول 9000 تومان

صفحه های داخلی 6000 تومان

صفحه آخر 6000 تومان

 

تلفن های سفارش آگهی در نشریه:

034-42234806

09134418832

 

تلفن های سفارش آگهی در نیازمندی ها

034-42200052

09134418831