جمعه, 04 اسفند 1396

هفته‌نامه شماره 503: 30 بهمن 1396

نرخ آگهی در نشریه

نرخ آگهی در نشریه بر اساس هر کادر پایه با اندازه 3/5 در 7/5 سانتیمتر:

صفحه اول 85/000 تومان

صفحه های داخلی 50/000 تومان

صفحه آخر 60/000 تومان

 

نرخ آگهی در نیازمندی ها بر اساس هر کادر پایه با اندازه 1/5 در 3/5 سانتیمتر:

صفحه اول 7000 تومان

صفحه های داخلی 5000 تومان

صفحه آخر 6000 تومان

 

تلفن های سفارش آگهی در نشریه:

034-42234806

09134418832

 

تلفن های سفارش آگهی در نیازمندی ها

034-42200052

09134418831