سه شنبه, 23 مهر 1398

هفته‌نامه شماره 577:  22 مهر ۱۳۹۸

اعتراض به وزن کارتن قند حبه

فردی با حضور در دفتر نشریه پاسارگاد نسبت به وزن قند حبه یکی از کارخانه‌های مشهور اعتراض داشت. اوگفت ماتعداد 100 کارتن از این قند را برای یک خیریه خریداری کرده‌ایم. روی کارتن نوشته پنج کیلوگرم. بعد ما یکی را وزن کردیم و با جعبه چهار کیلو و 900 گرم و قند هم حدود چهار کیلو و600 گرم بود. بقیه کارتن‌ها را نیز وزن کردیم و وزن آنها هیچ کدام پنج کیلوگرم نبود. یک قسمت دیگر روی کارتن نوشته بود وزن ناخالص پنج کیلوگرم. وی ادامه داد: من چند سؤال دارم. اول اینکه چرا وزن خالص را روی جعبه نزدند؟ بعد اینکه وزن ناخالص این کارتن‌های قند هم پنج کیلوگرم نبود و این مصداق کم‌فروشی است. حالا شما حساب کنید روی 100 کارتن قندی که ما خریداری کردیم چقدر کم‌فروشی کرده‌اند؟ در همین رابطه سید‌محمد یزدی‌میر‌مخلصونی رییس اداره استاندارد سیرجان گفت: بر روی کارتن قند حبه باید وزن خالص درج شود و اینکه روی این کارتن وزن ناخالص درج شده را پیگیری می‌کنیم. وی ادامه داد اگر شهروندان به حقوق خود آشنا باشند و پس از مواجه شدن با هر گونه مشکل موضوع را اطلاع دهند قطعا ما هم می‌توانیم از حقوقشان دفاع کنیم. وی گفت برای شکایت این موضوع که روی کارتن وزن خالص درج نشده باید به اداره استاندارد و برای کم‌فروشی باید به اداره صنعت، معدن و تجارت مراجعه و شکایت  کنند.