چاپ

پایان خرداد ماه آخرین مهلت ثبت‌نام است
برگزاری کارگاه آموزش عکاسی

 پاسارگاد
خانه عکاسان سیرجان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان کارگاه آموزش عکاسی پایه و کارگاه عکاسی فاین آرت برگزار می‌کند.
به گزارش پاسارگاد آموزش عکاسی پایه بر عهده رسول حسینی‌نژاد و عکاسی فاین آرت بر عهده محمد خضری‌مقدم است.
علاقه‌مندان به شرکت در این دوره‌ها می‌توانند تا پایان خرداد‌ ماه به خیابان امام‌زاده احمد، خانه شوکت سعیدی مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت مراجعه کنند و یا با شماره‌های 09139451700 و 03442207620 تماس بگیرند.