سه شنبه, 06 فروردين 1398

هفته‌نامه شماره 552:  20 اسفند 1397

نحوه محاسبه عیدی کارگران 

- گروه خبر: کلیه کارفرمایان موظفند طبق قانون کار عیدی کارگران‌‌شان را قبل از عید پرداخت کنند. حامد هادیان رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران براساس حداقل یا حداکثر عیدی را پرداخت کنند؛  بطوریکه اگر شرایط دستمزد حداقلی مد نظر کارفرما باشد باید  دستمزد روزانه طبق نظر اداره کار که 31 هزار تومان است را در 60 ضرب کند که می‌شود یک میلیون و 860 هزار تومان و اگر شرایط حداکثری را در نظر بگیرد باید 31 هزار تومان را در 90 ضرب کند که می‌شود دو میلیون و 790 هزار تومان. 

هادیان ادامه داد: این درصورتی است که کارگر تمام سال را مشغول به کار باشد و اگر کمتر از 12 ماه کار کرده باشد، کارفرما باید نسبت بگیرد و بر اساس آن عیدی پرداخت کند. وی گفت: ما در حال پیگیری هستیم که کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار عیدی کارگران را پرداخت کنند و در صورتی که کارفرمایی بخواهد تخطی کند طبق ضوابط با او برخورد می‌کنیم.