چاپ

شرط معدل آزمون گل‌گهر تغییر نمی‌کند 

- پاسارگاد: در پی تماس‌های مکرر با دفتر نشریه و ارسال پیامک تعدادی از شهروندان با این موضوع که «وجود شرط معدل شرکت در آزمون‌های گل‌گهر مانعی است برای اینکه این افراد زیادی با وجود تحصیل در دانشگا‌های دولتی و سابقه کار و بیمه، کارت پایان خدمت نتوانند در آزمون شرکت کنند و اگر امکان دارد این شرط تغییر کند.» روابط عمومی گل‌گهر در پاسخ به این تقاضاها گفت: « بر اساس ضوابط، معیارها و شیوه‌نامه جذب نیرو ملاک‌هایی تعیین شده و رقم تعیین شده برای شرط معدل ثابت است و نمی‌توان در آن ملاحظه‌ای داشت چون با این کار ناعدالتی‌هایی صورت می‌گیرد.»