پنج شنبه, 04 بهمن 1397

هفته‌نامه شماره 546:  1 بهمن1397

 کارت زرد

هیات‌های خاموش

- گروه خبر: کارت زرد این هفته تعلق می‌گیرد به همه‌ی هیات‌های کم‌کاری که نه نامی دارند و نه نشانی! هیات‌هایی که به رغم علاقه‌مندان متعدد اما هیچ فعالیتی ندارند و اثری از آن‌ها نیست. گرچه این هفته از هیاتی خاص نام برده نشد اما از هفته‌های آینده در همین ستون هیات‌هایی معرفی می‌شوند که علی‌رغم وجود مخاطبان زیاد اما هیچ برنامه‌ای برای علاقه‌مندان خود ندارند.