یکشنبه, 30 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 566:  24 تیر 1398

جمع‌آوری خودروهای اسقاطی از معابر

 پاسارگاد: شهردار سیرجان از اجرای طرح جمع‌آوری خودروهای فرسوده رها شده در سطح شهر خبر داد: «باتوجه به اینکه برخی از این خودروها غیرقابل استفاده و به محل تجمع زباله و نخاله تبدیل شده و باعث آلودگی زیست‌محیطی‌اند طبق بند ۲ ماده ۵۵ قانون، شهرداری می‌تواند این وسایل را که باعث سد معبر در معابر شهری شده را جمع آوری کند.» محسن بهاالدینی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری در این باره گفت: «شهروندان در صورت مشاهده توقف خودروی فرسوده به مدت طولانی در محله شان می توانند مراتب را با شماره تلفن های 42335900 و 42202012 اطلاع دهند تا پس از طی مراحل قانونی، نسبت به جمع آوری خودروی فرسوده اقدام شود».