چاپ

هشدار نسبت به افزایش نرخ شیوع اعتیاد در کرمان

 ایسنا: مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: مصلحت اندیشی های بیجا مردم را از حقایق دور می کند، با کتمان واقعیات، مردم غافل می شوند. عباس صادق‌زاده با بیان اینکه آمار خودکشی در استان و کشور افزایش داشته که ریشه بسیاری از آنها ناشی از نداشتن دانش است، گفت: در سال ۹۴ میزان ۴.۷ درصد نرخ شیوع اعتیاد در استان بود که متاسفانه این نرخ در سال ۹۶ به ۸.۷ درصد رسید که باید به مردم اعلام شود تا نسبت به فرزندان خود حساس تر بوده و همکاری کنند. اکنون گرایش جوانان و نوجوانان و خانم ها به اعتیاد یک معضل است و متاسفانه نتوانستیم اثرات منفی اعتیاد را به این افراد منتقل کنیم.