پنج شنبه, 27 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 566:  24 تیر 1398

نمایشگاه نقاشی تجلی احساس

 پاسارگاد: نمایشگاه نقاشی تجلی احساس در مجتمع گل گهر در حال برگزاری است. نمایشگاه نقاشی تجلی احساس شامل آثار نقاشی‌های مهدی آزاد داور،  معلول جسمی حرکتی سیرجانی روز گذشته افتتاح شد و امروز پایان می‌یابد. بیش از ۳۰ تابلو از آثار نقاشی این هنرمند به همت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر در ساختمان ۴۵ مجتمع گل گهر آماده بازدید همکاران است. مهدی آزاد داور از معلولین جسمی حرکتی سیرجانی از سال 79 حرفه نقاشی را آغاز کرده و نزد مرحوم استاد جهانبخش صادقی سیاه قلم و رنگ روغن را در تهران آموخته است.