پنج شنبه, 27 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 566:  24 تیر 1398

        پیامک: 300099004806-

       شماره تلگرام پاسارگاد: 09217519290

 نظارت شهرداری بر آسفالت کوچه‌ها و خیابان‌ها که برای فاضلاب حفاری شده‌اند ضعیف است. فقط یک مشت خاک سهم مردم شده.1614

 شهرداری تنها ارگانی است که اصلا به فکر مسکن و رفاه نیروهایش نیست .چند سال پیش برای زمین پول به حساب ریختیم، اصلا خبری از زمین نیست. 6881

  بریدگی دوم بلوار گلستان نه ترافیک داشت نه تصادف.با بستنش فقط باعث شدین ماشین ها با تخلف رانندگی کنند. نظم بلوار بهم ریخته اگر خیلی کارشناس هستیدکوچه های خاکی‌اش را آسفالت کنید. 9956

  بابت نصب وسایل ورزشی درپیست چمران تشکر می‌کنم. 5855

  واقعا تاسف بار است که شهری به اسم دار الحسین صبح ها موقع اذان از 10 مسجد شهر 2 مسجد هم باز نیست.  4306

 از شهرک کوثر گزارشی تهیه کنید و ببینید شهرداری چه بر سر درختان آورده. این درست است که در فصل تابستان درختان را قطع کنند؟ افسوس 

  فرمانده نیروی انتظامی که سیرجان را یکی از شهرهای امن می‌داند، ولی چرا بعد از گذشت شش ماه که فردی ناشناس به بهانه واهی مرا با چاقو آش‌ولاش کرد و فیلم صحنه نیز موجود است هنوز جواب درستی به من نداده‌اند. شاید اگر پارتی داشتم همان روز اول او را پیدا می‌کردند.