چاپ

افزایش درصد جانبازی طبق مستندات پزشکی 

 ایرنا: مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: برای افزایش درصد جانبازی سفارش از هیچ فرد یا مسئولی را نمی پذیریم و پزشکان بر اساس مستندات پزشکی درصد جانبازی را اعلام می کنند.غلامرضا طائبی درباره شایعاتی مبنی بر اینکه برخی مدیران بازنشسته جانباز، دنبال افزایش درصد جانبازی هستند، اظهار داشت:« برای تعیین درصد جانبازی باید ابتدا یگان‌های نظامی تمام اطلاعات مربوط به جراحت در هر ناحیه از فرد آسیب دیده را گزارش دهند و این گزارش سانحه به پذیرش بنیاد شهید داده تا در کمیسیون‌های احراز این نهاد بررسی می شود.»وی ادامه داد:«کمیسیون احراز، نواحی یا نقاط آسیب دیده فرد را به عنوان جانباز اعلام و پس از آن پرونده تایید و در سیستم سجایا ثبت و پس از آن به کمیسیون پزشکی ارجاع داده می شود.»