چاپ

مدیریت در دوران طلایی

 محمد‌رضاخواجوئی‌نسب‌کرانی: مهر سلام کرد، فصل پاییز از راه رسید. شور و اشتیاق بازگشایی مدارس در شهر رخ نمایان کرده است. پاییز همیشه فصل خزان نیست؛ چه بسا فصل رویش است. فصلی سرنوشت‌ساز در عرصه تعلیم و تربیت، سرآغازی برای پرورش آینده‌سازان فردای ایران اسلامی.

در تمامی جوامع نظام تعلیم و تربیت در رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. همچنین اهمیت دوره‌های نظام آموزشی بر کسی پوشیده نیست. اما دوران ابتدایی نقش به سزایی در مسیر تعلیم و تربیت ایفا می‌کند. این دوران زمینه‌ساز شکل‌گیری شخصیت کودک در ابعاد فردی و اجتماعی می‌باشد. زمانی طلایی برای کشف و شکوفایی استعداد که با مدیریت صحیح تربیتی و آموزشی برای بروز خلاقیت کودک بسیار موثر است. دورانی که می‌آموزد، تجربه می‌کند و شخصیت‌اش شکل می‌گیرد. تجربیاتی از ورود به یک محیط اجتماعی بزرگ، پیوندهای عاطفی در اجتماع، نوع متفاوتی از یک زندگی جدید گروهی و قرار گرفتن در چهارچوب مقررات جدید اجتماعی در قالب قوانین مدرسه که لازمه موفقیت در دستیابی به این تجربیات مهم و تکرار‌نشدنی با تعامل و همکاری دو نهاد خانواده و مدرسه میسر می‌گردد.