منشا گردوغبار استان کرمان 

 ایسنا : مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با بیان این که مقدار بسیار کمی از میزان آلایندگی هوای مناطق مختلف استان که با پدیده گردوغبار مواجه بودند، کاسته شده است، گفت: «وضعیت آلایندگی هوا برخی از نقاط استان هنوز در حد خطرناک است.» رضا جزینی‌زاده ادامه داد: «یک کانون گرد و غبار در شرق استان، کانون بیابان لوت در شمال استان، یک کانون غرب استان و در جنوب استان نیز تالاب خشک شده جازموریان است.خشکسالی‌های متمادی که در چند سال اخیر در استان کرمان داشتیم و همچنین از بین رفتن مراتع و منابع طبیعی علت گرد و غبارهای استان کرمان هستند.»