سه شنبه, 04 آبان 1400

هفته‌نامه شماره ۶۷۴ | ۲۶ مهر ۱۴۰۰

جابجایی زنجیر طلا در طلافروشی

 پاسارگاد

فردی با جابجایی زنجیر در طلافروشی توانست یک زنجیر طلا به ارزش 15 میلیون تومان را به سرقت ببرد. علی صاحب طلافروشی به پاسارگاد گفت: دوشنبه‌ شب هفته‌ی قبل ساعت 7:48 فردی وارد مغازه ما شد و اعلام کرد قصد خرید زنجیر طلا دارد. سه عدد زنجیر طلا به او دادیم. قیمت گرفت و گفت ارزان‌تر می‌خواهم. بعد زنجیر سفیدی که مشابه آن را همراه داشت برایش آوردیم و او گفت این سنگین است. سه زنجیر در دستش داشت و وقتی من یک زنجیر قیمت می‌کردم او زنجیر طلای ما را با زنجیر نقره‌ای که در دستش بود، جابه‌جا کرد و ساعت 7:50 دقیقه از مغازه بیرون رفت. به گفته‌ی صاحب طلافروشی قیمت این زنجیر 15 میلیون تومان بود. علی ادامه داد: بعد از رفتن این فرد شک کردم و زنجیر را امتحان کردم و متوجه شدم که نقره است. ساعت 8:45 فیلم دوربین مداربسته را کنترل کردم و دیدم این فرد زنجیر را جا‌به‌جا کرده است. 

بعد که موضوع را با همکاران‌مان در میان گذاشتیم متوجه شدم این سارق ساعت 5:30 همان روز در کرمان نیز یک زنجیر را جابه‌جا کرده است. به نظر می‌رسد این فرد در همه شهرها سرقت می‌کند. علی ادامه داد: پس از آنکه موضوع را با همکارانمان در میان گذاشتم متوجه شدیم این فرد ساعت 7:25  همان روز به یکی از مغازه‌های طلافروشی سیرجان رفته بود ولی زنجیرهای آن طلافروشی ظریف‌تر بودند و او نتوانسته بود زنجیر را جابجا کند. باید طلافروشان در جریان قرار بگیرند تا دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد. این نوع زنجیر تقریبا در اکثر طلافروشی‌ها وجود دارد و مدل نقره‌ی آن نیز به راحتی گیر می‌آید.