شنبه, 26 مرداد 1398

هفته‌نامه شماره 569:  14 مرداد 1398

از خبر اعتصاب معلمان بی‌اطلاعم 

 ایلنا: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درخصوص مطالبات معلمان گفت: «در جریان مسائل و مشکلات معلمان هستم در حال حاضر هم در استان کرمان هستم و اینجا که فعلا از این خبرها(اعتصاب) نیست.» محمد مهدی زاهدی درباره انتشار برخی از اخبار درخصوص اعتصاب و تحصن تعدادی از معلمان در شهرهای کشور گفت: «من بی‌اطلاع هستم.» وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کمیسیون آموزش و تحقیقات اسلامی دیدار و یا نشستی با معلمان معترض داشته است یا خیر گفت: «ما همیشه در بین معلمان حضور داریم.»  او تاکید کرد: «حداقل بنده در بین فرهنگیان هستم؛ خانواده من عمدتا فرهنگی هستند و در جریان مسائل و مشکلات هستم.»