شنبه, 26 مرداد 1398

هفته‌نامه شماره 569:  14 مرداد 1398

ذخیره یکساله کالاهای اساسی

 ایسنا: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «ذخیره یکساله کالاهای اساسی در انبارها موجود است» گفت: در حال حاضر افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی را شاهدیم در حالی که یارانه ۴۲۰۰ تومانی برای آنها اختصاص می‌یابد. محمدرضا پورابراهیمی گفت: در حوزه تخصیص ارز، ۸ میلیارد دلار در شش ماهه اول سال برای کالاهای اساسی اختصاص یافته که از متوسط سال گذشته بیشتر است و اطمینان خاطری را برای تامین کالاهای اساسی فراهم می‌کند. وی افزود: با توجه به این‌که ارز کالاهای اساسی مبلغ ۴۲۰۰ تومان پیش‌بینی شده، افزایش قیمت این کالاها دلیلی ندارد.