چاپ

تصادفات استان کرمان در حد فاجعه است

 پاسارگاد: مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان افزود: تصادفات ما چیزی در حد فاجعه است و یک هزار و 100 نفر فوتی‌های تصادفات استان کرمان است. خلیل همایی تصریح کرد: با افزایش نصب دوربین‌ها، در هفت ماهه امسال آمار تلفات حوادث جاده ای استان، 18 درصد کاهش داشته و این به این معنی است که 134 خانواده کمتر آسیب دیده اند.