سکانداری «فدایی» بر استانداری کرمان قوت گرفت  

 ایسنا: سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان با بیان این مطلب که دو تابعیتی بودن دکتر فدایی باید وزارت اطلاعات مشخص کند، تصریح کرد: پیگیر موضوع استاندار کرمان از وزارت کشور هستیم که در آخرین مذاکراتمان گفتند؛ « حکم دکتر فدایی زده خواهد شد» که احتمالا همراه 14 استاندار دیگر حکم ایشان نیز زده شود. وی اظهار کرد: مردم چه گناهی کرده‌اند که دولت استاندار را مشخص نمی‌کند؟ و تصریح کرد: پیگیر موضوع استاندار کرمان از وزارت کشور هستیم که در آخرین مذاکراتمان گفتند؛ « حکم دکتر فدایی زده خواهد شد» که احتمالا همراه 14 استاندار دیگر حکم ایشان نیز زده شود.