چه کسی کیفوریانی را سرویس می‌دهد؟

 ن.ع

کیفوریانی خیلی آدم خوبی است. او خیلی خیلی آدم خوبی است. یکی از خوبی‌های او همین است که مرا استخدام کرده است. او مرا استخدام کرده است تا جایی که می‌توانم شانه‌مالی‌اش را بکنم تا خستگی از تنش بیرون برود و بیشتر کیف کند و کیفور بشود. او هم مرا استخدام کرده هم کریم آب‌منگل و هم حبو را تا اگر کسی نگاه چپ به او بکند، دهنش را سرویس کنیم. اینکه او خواهرزنش را استخدام کرده به کسی ربطی ندارد و اگر هم داشته باشد دهانش را سرویس می‌کنیم. شما که شهردار قبلترتری‌تان گفته بود «خاک توی سر من که نتوانم برادرم را بیاورم سرکار» باید بهتر از من این چیزها حالی‌تان بشود، هر کس هم که حالی‌‌اش نمی‌شود، نشانی‌اش را به ما بدهید تا بیاییم دهن‌تان را سرویس کنیم تا حالی‌شان بشود.

من در حالی که شانه‌مالی کیفوریانی را می‌کنم، هر چیزی را هم به شدت تکذیب می‌کنم تا حقوقم را کامل کامل حلال کرده باشم. کیفوریانی نه تنها خیلی آدم خیلی خیلی خوبی است بلکه خیلی خیلی هم آدم واردی است. او متخصص درآمدزایی از ورشکسته‌گی‌هاست. آدم‌های ورشکسته را تا سرحد میلیاردر شدن بالا می‌اورد. مثلا همین جایی که من قرار است میلیاردر بشوم و شاید هم شده‌ام و خودم خبر ندارم، ورشکسته بود که با همت کیفوریانی از ورشکستگی نجات یافت.

خلاصه؛ کیفوریانی و عباس و من و کریم و حبو خیلی داریم حال می‌کنیم و اونی که نتونسته ببینه یه چرت و پرتایی گفته که دهانش را به زودی بیش از پیش خواهیم سرویس کرد. شما هم  توی همون صفحه عینا چاپ کنید: «دهان‌تان سرویس است»