انتخاب مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومی  

- ایسنا: دکتر «عباس تقی‌زاده» به عنوان مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومی بر صندلی «مهدی زین‌الدینی» تکیه زد. استاندار جدید کرمان در اولین گام مشاور امور رسانه و روابط‌عمومی برای خود انتخاب کرد تا ثابت کند به امور رسانه اهمیت می‌دهد. برپایه این گزارش؛ «مهدی زین‌الدینی» جزیی از آخرین انتصابات استاندار وقت علیرضا رزم‌حسینی بود که امروز از مقام خود کنار گذاشته شد. «عباس تقی‌زاده» مدیر روابط عمومی دانشگاه تحصیلات تکمیلی بوده است.