اعترافبه 25 فقره سرقت

 پاسارگاد: فرمانده انتظامي سيرجان از انهدام باند سرقت قطعات و محتويات خودرو در سيرجان خبر داد و گفت: اين متهمان به 25فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف كردند. سرهنگ « محمد رضا ايران نژاد» گفت: در راستاي اجراي طرح مبارزه با سرقت قطعات و محتويات خودرو، ماموران پليس آگاهي سيرجان حين گشت زني در سطح شهر، نيمه‌هاي شب موفق شدند دو نفر از سارقان سابقه‌دار را هنگام سرقت قطعات خودرويي دستگير كنند.  وي افزود: با انتقال اين متهمان به سرقت به پليس آگاهي سارقان دونفر از همدستانش را لو دادند كه طي چندين عمليات همگي دستگير شدند .  آنها به 25فقره سرقت وسايل و قطعات خودرو اعتراف كردند.