دوشنبه, 25 شهریور 1398

هفته‌نامه شماره ۵۷۳:  ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

مرگ خیر سیرجانی

 پاسارگاد

برخورد خودروی مزدا با دهانه پل منجر به فوت خیرِ سیرجانی شد. به گزارش پاسارگاد ظهر جمعه یک دستگاه خودروی مزدا با دو نفر سرنشین از سمت نیریز به سیرجان در حرکت بود و پنج کیلومتر بعد از قطروییه راننده در اثر خواب‌آلودگی کنترل خودرور را از دست داده و به دهانه پل برخورد می‌کند. در این حادثه نعمت‌الله دهقانی راننده 79 ساله جان خود را از دست داد و سرنشین  دیگرخودرو از ناحیه پا مصدوم شد. هفته‌نامه پاسارگاد درگذشت این خیرِ سیرجانی را خدمت خانواده‌شان تسلیت می‌گوید.