ضربه سودجویان به فرش دستباف

 ایسنا: محمدرضا خواجویی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: متاسفانه جدیدا در تولید فرش دستباف از مواد اولیه مناسب استفاده نمی‌شود و این موضوع کیفیت فرش را خدشه‌دار می‌کند که سبب از دست دادن بازارهای جهانی خواهد شد. خواجویی با بیان این مطلب که برخی‌ها متاسفانه فقط به تولید فرش بدون در نظر گرفتن کیفیت توجه می‌کنند، تصریح کرد: باید در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت و بازارهای هدف فرش کرمان را مشخص کنیم ضمن آنکه باید در بازارهای جهانی هدفمند حرکت کنیم. وی گفت: استفاده از مواد طبیعی و باکیفیت مورد توجه خارجی‌ها است.