پنج شنبه, 06 تیر 1398

هفته‌نامه شماره 563:  3 تیر 1398

برگزاری مسابقات بسکتبال 

 پاسارگاد: مسابقات بسکتبال پسران در مقطع متوسطه برگزارشد. حکیمی مسئول انجمن بسکتبال آموزش و پرورش گفت: در مقطع متوسطه اول مدرسه نمونه امام صادق، مقام اول، مدرسه غیردولتی شمس مقام دوم، و مدرسه سید احمد خمینی مقام سوم را کسب کردند. در مقطع متوسطه دوم مدرسه آیت‌الله خامنه‌ای مقام اول، دبیرستان دارالفنون مقام دوم و هنرستان دارالفنون مقام سوم را کسب کردند. همچنین مدارسی که مقام اول را کسب کردند به مسابقات استان اعزام می‌شوند