 پاسارگاد: صبح دیروز وسایل بازی پارک هادی برداشته شدند. افشار پیمانکار جابه‌جایی وسایل بازی به پاسارگاد گفت: این وسایل غیراستاندارد هستند و دست بچه‌ها را زخم می‌کرد و هفته گذشته کودکی از روی سرسره افتاده بود و  به دلیل ارتفاع زیاد دستش شکسته بود، گفتند عوض‌شان کنید و وسایل بازی فایبرگلاس بگذارید. درواقع ستِ کاملش تعویض می‌شود و ستِ پلاستیکی با ارتفاع کم می‌گذاریم. او ادامه داد: قدمت وسایل بازی این پارک به زمان شهرداری آقای یعقوبی یعنی حدود 20 سال پیش می‌رسد. وی افزود: قرار است وسایل بازی  سه‌راهی کرمان و پارک بنفشه هم تعویض شوند.