کاهش سن مصرف موادمخدر یک خطر جدی است  

 ایسنا: فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: نرخ کاهش سن مصرف مواد یک خطر جدی است به ویژه مصرف مواد مخدر صنعتی که وحشتناک و آسیب زاست. سردار رضا بنی‌اسدی فر با اشاره به کاهش کشفیات مواد مخدر در استان کرمان در سال جاری تصریح کرد: این مسئله در اغلب استان‌ها رخ داده و در سال جاری بیش از 76 تن انواع مواد مخدر در استان کشفیات داشته‌ایم که به جز حشیش که 7 درصد افزایش داشته، در کشف سایر مواد کاهش داشت‌ ایم. اقدامات پیشگیرانه می طلبد با آسیب شناسی مناسب و تقویت رده های درگیر مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان صورت بگیرد.