هنرمندان از هم حمایت ‌کنند 

 حسین اطمینان

 

مخاطب تئاتر سیرجان ریزش داشته و حالا اهالی این رشته‌ی پرطرفدار هنری به دنبال چرایی آن هستند. هفته گذشته با تعدادی از اهالی فرهنگ‌وهنر سیرجان تماس گرفتم و از آنها خواستم دلایل خود را برای این موضوع که چرا تئاتر سیرجان مخاطب خود را از دست داده بیان کنند. از حدود 10 نفر هنرمندی که با آنها تماس گرفتم تنها دو نفر حاضر به نوشتن یادداشت شدند و یک نفر از این دو نفر هم به علت مشغله کاری یادداشت‌اش را ارسال نکرد. نکته‌ی جالب این که آنها دنبال نکردن تئاتر سیرجان را دلیل ننوشتن یادداشت عنوان کردند و تقریبا یک جواب مشترک داشتند اینکه ما در جریان نیستیم که اصلا مخاطب تئاتر کم شده است. بعد از آن به این موضوع فکر کردم که تقریبا همه‌ی هنرمندان رشته‌های هنری از نبود مخاطب گلایه دارند. با هر کدام از هنرمندان بعد از نمایشگاه‌شان که صحبت می‌کنیم متوجه می‌شویم تنها یکی دو اثرشان فروش رفته و همان یکی دو اثر را هم خویشان و دوستان‌شان خریداری کرده‌اند. این که مردم ما کتاب نمی‌خوانند‏، فیلم نمی‌بینند‏، روزنامه‌ نمی‌خوانند، تئاتر نمی‌روند، درست‎! اما هنرمندان ابتدا باید به فکر خودشان باشند. اتفاقا سیرجان جامعه هنری بزرگی دارد. اگر فقط همین افراد از هم حمایت کنند هنر سیرجان رونق می‌گیرد و یک اتفاق خوب دیگر  هم می‌افتد و آن این است که مردم هم با آثار هنری آشنا می‌شوند. اگر هنرمندان ما به جای تابلوهای بازاری آثار با ارزش هنرمندان شهر را خریداری کنند و به دیوار بزنند کم‌کم دیگران هم آن را می‌بینند و تمایل به خرید پیدا می‌کنند. اگر هنرمندان با خانواده‌های‌شان برای دیدن تئاتر بروند، مخاطبان تئاتر هم به سالن‌ها باز می‌گردند.  اما هفته گذشته هنگام پیگیری مطلب از رونق افتادن مخاطبان تئاتر یک موضوع مهم را متوجه شدم که اکثر اهالی فرهنگ‌وهنراین شهر تئاتر نمی‌بینند و اگر آنها در رفتارشان تجدید نظر نکنند، مخاطب هنر در سیرجان روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود.