چاپ

مانور مقابله با آتش‌سوزی هفته گذشته در دبستان  شهید علی خداکرم‌پور برگزار شد

 پاسارگاد: مانور مقابله با آتش‌سوزی هفته گذشته در دبستان  شهید علی خداکرم‌پور برگزار شد. مدیر مدرسه در گفتگو با پاسارگاد گفت: این مانور برای آموزش اطفای حریق و سوختگی پوستی انجام شد و می‌خواستیم به بچه‌ها یاد دهیم هنگام آتش‌سوزی چه اقداماتی انجام دهند و یکی از نیروهای آتش‌نشانی نکات ایمنی در منزل را آموزش داد. علاوه بر این مانورهای زیادی مثل مانور زلزله و... برگزار کردیم تا بچه‌ها  را آموزش دهیم.  عکس: پاسارگاد