در سال زراعی امسال میزان بارندگی استان کرمان فقط 26 میلیمتر بوده است

 ایسنا: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان اعلام کرد: ایران از لحاظ منابع آب یک کشور ورشکسته‌ای است اما مشکل ما در ایران این است واقعیت‌ها را قبول نمی‌کنیم.

 مهدی رجبی‌زاده در گرهمایی مدیران روابط عمومی صنایع و معادن بزرگ استان با محوریت مشارکت صنایع در حفظ و توسعه عرصه‌های منابع طبیعی از تغییر اقلیم سخن به میان آورد و گفت: تغییر اقلیم، بیابان زایی و کمبود آب شیرین از مهمترین چالش‌های هزاره سوم خواهند بود. وی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را دغدغه اصلی جهان دانست و بیان کرد: میانگین بارندگی‌های کشور 250 میلیمتر است و متاسفانه در سال زراعی امسال میزان بارندگی استان کرمان 26 میلیمتر بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان اعلام کرد: ایران از لحاظ منابع آب یک کشور ورشکسته‌ای است اما مشکل ما در ایران این است واقعیت‌ها را قبول نمی‌کنیم.

وی به تبیین تغییرات بارندگی‌ها پرداخت و تصریح کرد: زمان بارندگی‌ها کم اما شدت آنها زیاد شده و ضمن آنکه توزیع زمانی آنها نیز تغییر کرده است لذا باید خود را با این وضعیت سازگار کنیم.

رجبی‌زاده از امضای تفاهمنامه‌های با 12 شرکت در استان کرمان خبر داد و بیان کرد: میانگین تفاهمنامه‌های ما 5 ساله است و 59 هزار و 80 هکتار این شرکت‌ها تعهد داده‌اند بیابان‌زدایی انجام دهند. گفتنی است که در 50 سال گذشته حدود 200 هزار هکتار بیابان‌زدایی در سطح استان انجام شده است.

 

وی با اشاره به همکاری معین‌های اقتصادی در راستای حفظ منابع طبیعی استان ادامه داد: اقداماتی در راستای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست که در استان انجام می‌شود در سطح کشور بی‌نظیر است. وی خاطر نشان کرد: براساس آمار اعلام شده جهانی استفاده از منابع زیرزمین در حد  10 درصد عالی، 10 تا 35 درصد مطلوب و بالای 35 درصد بحران محسوب می شوند ما 90 میلیارد متر مکعب آب های زیرزمین را از دست داده ایم که این در حالی است که در کنار آن تغییر اقلیم هم باعث شده تا شاهد رژیم های تناقص بارندگی در فصول مختلف باشیم.