یکشنبه, 27 مرداد 1398

هفته‌نامه شماره 569:  14 مرداد 1398

برگزاری مراسم چهل قلم در کرمان

 پاسارگاد: مراسم چهل قلم همزمان با چهل سالگی انقلاب با حضور سه نویسنده بنام کرمانی کشور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، در این مراسم سه نویسنده بنام کشور که زاده کرمانند حضور داشتند از هوشنگ مرادی کرمانی قصه مربای شیرین اجرا شد و از افسانه شعبان نژآد شاعر کودک و نوجوان ، بچه های حاضر در سالن یک شعر اجرا کردند و از داوود امیریان قصه ای از کتاب رفاقت به سبک تانک او نیز اجرا شد و  سپس از آنان قدردانی شد.