یکشنبه, 27 مرداد 1398

هفته‌نامه شماره 569:  14 مرداد 1398

۱۸ درصد جمعیت جنوب کرمان تحت پوشش کمیته امداد هستند

 مهر: مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: در استان کرمان ۸ درصد جمعیت در کل استان و در جنوب استان ۱۸ درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد هستند. یحیی صادقی گفت: ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند که این افراد نیازمندی‌های متفاوتی دارند و ما در حد توان  به آنها کمک می‌کنیم. صادقی با اشاره به سال ۹۶ و عملکرد کمیته در بحث اشتغال خانواده های تحت پوشش کمیته امداد گفت: تا پایان سال ۹۶ حدود هفت هزار و ۸۰۰ شغل ایجاد کردیم و که بالای ۹۰ درصد شغل های کمیته امداد استان پایدار است و همچنین در سال ۹۶ رتبه اول اشتغال را در سطح کشور کسب کردیم. وی با بیان اینکه کمیته امداد مولد فقر نیست، افزود: کمترین آمار طلاق در بین خانواده تحت پوشش کمیته است زیرا تجملات زندگی در این خانواده ها کم رنگ است.