یکشنبه, 30 شهریور 1399

هفته‌نامه شماره 620| 24 شهریور 1399  

 

 

سیرجان قابلیت برند جهانی گردشگری را دارد 

 پاسارگاد: به گزارش ایرنا، غلامرضا فرخی مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان در نشست کارگروه گردشگری شهرستان سیرجان گفت: سیرجان قابلیت برند جهانی گردشگری را دارد. برندسازی اگر به درستی و با برنامه‌ریزی انجام شود موجب رونق گردشگری و اقتصادی سیرجان می‌شود. وی تصریح کرد: باید زمینه حضور گردشگران را با برپایی ورک‌شاپ‌های متعدد صنایع دستی، راه اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، بازدید از مجتمع های صنعتی و معدنی و جاذبه های تاریخی و گردشگری مهیا کرد.