دوشنبه, 31 شهریور 1399

هفته‌نامه شماره 620| 24 شهریور 1399  

 

 

دستگیری به جرم فحاشی در اینستاگرام

 گروه حوادث

فردی که به علت اختلاف مالی با یک نفر به او در اینستاگرام توهین کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی سیرجان در این رابطه گفت: چند روز پیش فردی با مراجعه به پلیس فتا عنوان کرد یک نفر در استوری اینستاگرام به من توهین  و فحاشی کرده و حرف‌های رکیک زده است. به گفته‌ی سرهنگ محمدرضا ایران‌نژاد پلیس فتای سیرجان توانست متهم را شناسایی کند. این فرد پس از حضور در پلیس فتا ضمن اعتراف به این کار گفت: انگیزه‌ام برای آن مالی بوده است. این فرد عنوان کرده پولی را به شاکی داده بودم و با او به مشکل مالی برخوردم و من هم مدرکی نداشتم. به همین دلیل برای انتقام این کار را کردم.

 

در همین رابطه سروان مرتضی صفی‌پور رییس پلیس فتای سیرجان گفت: این فرد اطلاع نداشت که کاری انجام می‌دهد جرم است. بسیاری از شهروندان نمی‌دانند که کاری می‌کنند می‌تواند برای آنها دردسر ساز شود و اگر از این موضوع اطلاع داشته باشند دست به چنین کاری نمی‌زنند. به گفته‌ی وی این جرایم ممکن است بدتر از جرم در دنیای واقعی هم باشد. شاید هنگام توهین حضوری یک نفر باشد ولی این فرد جلوی یک جمع در فضای مجازی توهین کرده و مدرک هم وجود دارد. وی از شهروندان خواست به عملی که انجام می‌دهند بیشتر فکر کنند، زیرا جرم در فضای مجازی هم مثل فضای واقعی است.