راه اندازي سيستم انگشت نگاري ديجيتال در سیرجان 

 پاسارگاد: فرمانده انتظامي سيرجان گفت: امنيت یک پديده جمعي است كه همه نهادها در شكل گيري و تداوم آن نقش دارند که امیدواریم در سال جاری نیز از حمایتهای خوب ادارات، نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی برخوردار باشیم.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد افزود: سیستم انگشت نگاری دیجیتال در سیرجان راه‌اندازی شده است و شهروندان می‌توانند در دفاتر پلیس +۱۰ انگشت نگاری را انجام دهند و جواب آن نیز با پست به آدرسشان ارسال می‌شود. وی از شهروندان خواست از مراجعه به اداره آگاهی برای انگشت‌نگاری خودداری کنند.
به گفته‌ی وی در سال جدیدگشت‌‌هاي نامحسوس و حضور فيزيكي نيروها در سطح شهر، ميادين، مراكز تفريحي و پارك ها افزایش می‌یابد.