یکشنبه, 30 شهریور 1399

هفته‌نامه شماره 620| 24 شهریور 1399  

 

 

اجرای طرح فرهنگسازی تفکیک زباله

مدیر سازمان پسماند شهرداری سیرجان از اجرای طرح آموزش و فرهنگ‌سازی تفکیک زباله با مشارکت مدیریت ارتباطات شهرداری در دبستان‌های شهر سیرجان خبر داد.
علی رضایی در گفت‌و‌گو با واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، گفت: اجرای طرح‌های انضباطی از جمله طرح پسماند از موضوعات مهم و به روز شهر است که در راستای فرهنگ‌سازی طرح تفکیک زباله از مبدا فردا در تعدادی از مدارس مقطع ابتدایی اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر زباله‌های خشک و تر از مبدا جدا شود، بسیاری از هزينه‌ها کاهش می‌يابد، افزود: اين مهم با همکاری مدیریت ارتباطات و آموزش از منازل و مدارس و اطلاع‌رسانی میسر می‌شود.
مدیر سازمان پسماند شهرداری سیرجان تفکیک زباله را اقدامی در راستای حفظ منابع ملی دانست و افزود: تفکیک زباله از مبدا علاوه بر کارآفرینی موجب افزایش درآمدهای پایدار شهری می‌شود که در این راستا باید از تمام ظرفیت‌های شهروندی برای اجرای طرح تفکیک زباله استفاده کرد.
علی رضایی با تاکید بر اجرای صحیح الگوی مصرف با تفکیک زباله از مبدا که منجر به کاهش میزان زباله‌‌های شهر می‌شود، اظهار کرد: با تفکیک می‌توان مواد آلی زباله‌ها را به کود کمپوست برای کشاورزی تبدیل کرد.
همچنین در ادامه سرپرست مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان با تاکید بر نقش مهم و ارزشمند رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی در حوزه مشارکت شهروندی و نیز کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدا گفت: آموزش و اطلاع‌رسانی در فرهنگ‌سازی جامعه برای تفکیک زباله از مبدا نقش تاثیرگذاری دارد.
مهدی طیبی افزود: بدون شک مجموعه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان با رویکرد جدید و در راستای اجرای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی با مشارکت شهروندان اقدام خواهد کرد