چهارشنبه, 09 مهر 1399

هفته‌نامه شماره ۶۲۲ | ۷ مهر ۱۳۹۹

 

 

ساکنان فردای ماندگار تجمع کردند

 پاسارگاد: ساکنان مسکن‌های مهر«فردای ماندگار» صبح شنبه مقابل فرمانداری تجمع کردند. یکی از ساکنان معترض گفت:  بعد از گذشت 5 سال از تحویل واحدها مدیرعامل پیدا شده است و می‌گوید شما هنوز بدهکار هستید، در حالی که ما تا از سازمان زمین برگه تسویه را نگرفتیم بانک وام‌مان را قسط‌بندی نکرد. وی ادامه داد: ما می‌خواستیم سندهای‌مان را بگیریم چون سندها پیش مدیرعامل هستند ایشان می‌گوید شما نفری دو میلیون باید به ما بدهید تا ما به شما سند بدهیم. یکی دیگر از ساکنان گفت: ما سال 89 ثبت‌نام کردیم و قرار بود سال 91 واحدها را به ما تحویل دهند متاسفانه آن سال به ما تحویل ندادند و سال 93 تحویل دادند، روی هر خانه 25 میلیون وام بود و علاوه بر آن هر خانه‌ای بین 25 تا 30 میلیون براساس متراژ پول پرداخت کرده است. حالا که همه چیز تمام شده می‌گویند دو میلیون دیگر باید بدهیم تا سند بدهند. وی افزود: علاوه بر این روی قراردادمان محوطه‌سازی و ایجاد فضای‌سبز هم بود که اجرا نشد حتی توی قراردادمان نصب آسانسور هم بود که بعد پول آسانسور را جدا به مبلغ یک میلیون از ما گرفتند. او گفت: بعد از تجمع ما، معاون عمرانی فرماندار قرارداد ما را مطالعه کرد و گفت شما حتی 300 هزار تومان هم اضافه داده‌اید و پس از آن نامه‌ای نوشت و ما را به مدیرکل راه‌و شهرسازی کرمان معرفی کردند، همچنین نامه‌‌ی دیگری به فضای سبز شهرداری نجف‌شهر نوشت وضمن  معرفی درخواست رسیدگی داد.