چهارشنبه, 07 خرداد 1399

هفته‌نامه شماره 605:  29 اردیبهشت  ۱۳۹۹   

 

 

اخراج موقت یک دانشجو از دانشگاه آزاد
از من درس عبرت ساختند

 پاسارگاد
ماجرای گزارش مشکلات مربوط به دانشجویان رشته روانشناسی، از حضور یک دانشجو در دفتر هفته‌نامه پاسارگاد شروع شد. دانشجویی که مدعی است به دلیل برخی نقدها و مطالبه‌گری‌ها مورد غضب مسئولان دانشگاه آزاد سیرجان قرار گرفته است.
میثم ملک‌قاسمی تنها دانشجوی روانشناسی است که ابایی از انتشار نام خود ندارد. او می‌گوید بابت نقد به میزان سواد برخی اساتید و انتقاد از مدیرگروه این رشته یک ترم اخراج شده و برای اثبات سخنانش نامه‌ی حراست دانشگاه را نشان می‌دهد. نامه‌ای که در آن، کلمه «توهین» به صورت «توحین» و «هیئت یا هیات علمی» به صورت «هیت علمی» نوشته شده است. مطابق این نامه، وی متهم به «ارتکاب اعمال و رفتار خلاف منزلت دانشجویی» و «توهین و هتک حرمت به احدی از کارکنان و یک نفر از اعضای هیئت علمی»شده است. رای صادره نیز مشتمل بر دو بخش است. بخش اول استناد به «بند 10 ماده پنج آئین‌نامه کمیته انضباطی» با توضیح «اخذ تعهد کتبی از دانشجو مبنی بر عدم تکرار تخلف» و بند دوم استناد به «بند 20 ماده 5 آئین‌نامه کمیته انضباطی» با شرح «منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات» است. در انتهای این برگه ذکر شده «بدیهی است از تاریخ ابلاغ این رای به مدت 15 روز حق درخواست تجدیدنظر برای شما محفوظ است».
پس از این ابلاغ، حراست دانشگاه مانع از شرکت این دانشجو در کلاس‌های درس و حتا ورود به دانشگاه پیش از قطعی شدن حکم شده و تاکید کرده این دانشجو تنها حق دارد برای ثبت درخواست تجدیدنظر آن‌هم در معیت یک نگهبان وارد دانشگاه شود.
مطابق قوانین حقوقی کشور تا زمانی که یک حکم به تایید نهایی نرسد، قابلیت اجرا ندارد. به عبارت دیگر تا زمان تایید نهایی حکم صادره، هیچ فردی حق ندارد متهم را از حقوق بدیهی خود که در این مورد شرکت در کلاس‌های درس است، محروم کند. بنابراین جلوگیری از ورود این دانشجو که ظاهرا با دستور رییس حراست و با اطلاع و هماهنگی رییس دانشگاه صورت گرفته، مصداق تخطی از قوانین جاری و پایمال نمودن حقوق قانونی ایشان است.
ملک‌قاسمی اتهام‌های وارد شده را قبول ندارد و آن‌ها را نتیجه زیر سؤال بردن توان تدریس برخی استادان و نقد بی‌ارتباط بودن مدرک تحصیلی مدیرگروه این رشته با تخصص کاری‌اش می‌داند. او می‌گوید که رییس دانشگاه ‌در انتصاب مدیرگروه روانشناسی به جای توجه به شایسته‌سالاری و انتخاب متخصص، فردی غیرمتخصص با مدرک پرستاری را به کار گمارده است.
ملک‌قاسمی معتقد است مدیرگروه برخی افراد را تنها به دلیل آشنایی برای تدریس منصوب کرده است و می‌گوید این اساتید از سواد کافی و به‌روز برای تدریس مبحث مهمی مانند روانشناسی برخوردار نیستند. دلیل چنین حرفی را نیز سؤال‌ها و ایرادهایی می‌داند که به روش تدریس و مفاهیم مطرح شده توسط این اساتید گرفته و در مقابل به توهین و هتک حرمت اساتید متهم شده است.
ملک‌قاسمی می‌گوید هدف حراست و رییس دانشگاه از برخورد با او و صدور حکم اخراج موقت، درس عبرت ساختن برای دانشجویان و تهدید و ارعاب غیرمستقیم ایشان است تا دیگر هیچ دانشجویی جرات نکند به نواقص دانشگاه و مدیران آن ایراد بگیرد. او با اشاره به این‌که تاکنون به بسیاری از مسئولان شهرستان و استان مراجعه کرده‏ تاکید می‌کند تا حصول نتیجه کوتاه نخواهد آمد. زیرا او تنها برای احقاق حقوق خودش اقدام نکرده بلکه قصد دارد نماینده تمام دانشجویانی باشد که به دلیل ترس توان ابراز نقد و مخالفت خویش را ندارند و تنها نظاره‌گر پایمال شدن حقوق خویش هستند.