تيم فوتبال بانوان سيرجان  نايب قهرمان ليگ برتر شد

 پاسارگاد
بانوان فوتباليست شهرداري سيرجان نايب قهرمان ليگ برتر فوتبال زنان کشور شدند. اين تيم در هفته بيست و يکم با غلبه بر تيم سپاهان اصفهان يک هفته زودتر در زمين حريف نايب قهرمان شد. سپاهان در اين ديدار تن به شکست 4 بر يک داد. تک گل سپاهان در اين مسابقه را هاجر دباغي به ثمر رساند و شبنم بهشت، مليکا متولي و زهرا عليزاده هم براي شهرداري سيرجان گل زدند؛ ضمن اينکه يکي از گلهاي سيرجان روي اشتباه بازيکن سپاهان و با عنوان گل به خودي ثبت شد. با اين نتيجه، شهرداري سيرجان توانست نايبقهرماني ليگ را به دست بياورد. آن هم زماني که شهرداري بم از هفتهها قبل موفق شد قهرماني را به نام خود ثبت کند