چاپ

دستگیری شکارچی حرفه‌ای

 پاسارگاد
شکارچی متخلف حرفه‌ای که دو راس جبیر، یک راس کل و دو قطعه تیهو را در منطقه شکارممنوع گود‌غول شکار کرده بود دستگیر شد. علی‌اکبر رسولیان رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان گفت: فردی که به طور حرفه‌ای در منطقه شکار‌ممنوع گود‌غول اقدام به شکار و صید غیر قانونی کرده بود دستگیر شد. به گفته‌ی وی به دنبال کسب اطلاعاتي مبني بر فعاليت مجرمانه يک متخلف، نيروهاي يگان حفاظت محيط زيست شهرستان سیرجان به تحقيق در اين رابطه مشغول شدند که پس از کسب اطمينان از بروز تخلف موضوع را با مقام قضايي در ميان گذاشتند و پس از اخذ نيابت قضايي وارد منزل مظنون شده و به تفتيش منزل وي پرداختند. رسولیان افزود: در جريان بازرسي از منزل متخلف اجزای یک راس کل وحشی، دو راس جبیر و دو قطعه تیهو کشف و ضبط شد.
همچنین در اين رابطه يک نفر بازداشت و پس از تشکيل پرونده جهت رسيدگي به جرم به مراجع قضايي معرفي گرديد. بر اساس آخرين نرخ بهاي جانوران وحشي به لحاظ مطالبه ضرر و زيان وارده به محيط زيست، متهم می‌بایست مبلغ سیصد و چهار میلیون ریال معادل سی میلیون و چهارصد هزار تومان (ناشی از شکار غیرمجاز یک راس کل وحشی، دو راس جبیر و دو قطعه تیهو) را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارایه کند.
رسولیان در این خصوص گفت: در حال حاضر هیچ نوع پروانه شکار حیات وحش صادر نمی‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد. وی همچنین از دستگیری متخلف صید و شکار کبک وحشی در سیرجان خبر داد. رسولیان گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان در گشت و کنترل روزانه خود متخلفی را که در منطقه اغرشورک اقدام به شکار غیرمجاز پنج قطعه کبک وحشی کرده بود، دستگیر کردند. از این فرد خاطی سه قبضه اسلحه نیز کشف و ضبط شد. متخلف بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد. بر اساس آخرين نرخ بهاي جانوران وحشي به لحاظ مطالبه ضرر و زيان وارده به محيط زيست جريمه قابل پرداخت از بابت صيد و شكار غير‌مجاز هر قطعه کبک وحشی معادل دو ميليون ريال تعيين شده است كه متخلف علاوه بر جنبه كيفري جرم، مي‌بايست جمعا مبلغ ده میلیون ریال را به حساب دولت واريز كند.