نجات سگ از درون چاه

 پاسارگاد: امیر فیروزآبادی یک قلاده سگ را از درون چاه نجات داد. وی به پاسارگاد گفت: شنبه‌شب با من تماس گرفتند که پشت موکب در جاده شیراز سگی به داخل چاه افتاده و یکی دو روز در حال سر و صدا و ناله کردن است. با ماموران آتش‌نشانی هماهنگ کردیم و به محل آمدند اما تاریک بود و نمی‌شد کاری کرد. به گفته‌ی وی صبح یکشنبه ماموران آتش‌نشانی به محل آمدند اما چون سگ در پایین چاه ترسیده بود و ماموران آتش‌نشانی لوازم بیهوش کردن حیوان را نداشتند من داوطلب شدم و به داخل چاه رفتم. فیروزآبادی افزود: البته آتش‌نشانان تمامی لوازم را در اختیار من گذاشتند و با ایمنی کامل به داخل چاه رفتم. آنها تا لحظه آخر در حال کمک به من برای نجات جان سگ بودند. وی ادامه داد: حدودا 10 متر به پایین چاه رفتم چاه قدیمی و فرسوده بود و هر لحظه امکان ریزش داشت. سگ را با تزریق عضلانی دارو بیهوش کردم و دوستان آتش‌نشان سگ را بالا کشیدند. وی ادامه داد این عملیات نجات فقط با کمک ماموران آتش‌نشانی امکان‌پذیر بود وگرنه من هیج امکاناتی نداشتم و امکان داشت خودم نیز در چاه نیز دفن می‌شدم.