یکشنبه, 30 شهریور 1399

هفته‌نامه شماره 620| 24 شهریور 1399  

 

 

کشف لباس قاچاق

 پاسارگاد: ماموران مبارزه با کالای قاچاق و ارز از یک دستگاه خودرو 400 میلیون ریال لباس قاچاق کشف کردند.
سرهنگ محمدرضا ایران‌نژاد فرمانده انتظامی سیرجان گفت: روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با کالای قاچاق و ارز روز گذشته از یک دستگاه خودرو 500 ثوب لباس قاچاق به ارزش 400 میلیون ریال کشف کردند. در این رابه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.