ابراز نگرانی مدیرکل بهزیستی استان کرمان از رشد آمار خودکشی در بعضی از استان‌ها

 پاسارگاد
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در مقایسه آمار موجود بین ایران و سایر کشورها در بحث خودکشی گفت: گرچه ایران از میانگین دنیا در موضوع خودکشی و سایر مشکلات اجتماعی بالاتر نیست، اما به هر حال وقوع ۱۰ خودکشی در یک مدت زمان کوتاه بیانگر واقعیاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در این توجه استفاده از نظرات کارشناسان و دانشگاهیان بسیار راهگشا است.
عباس صادق‌زاده در دوره آموزشی روش‌های مداخله در خودکشی با اظهار تاسف از رشد آمار خودکشی در بعضی از استان‌های کشور گفت: باید به پدیده خودکشی به عنوان یکی از آسیب‌های روانی اجتماعی که به صورت آگاهانه انجام می‌شود؛ با جدیت پرداخته شود. صادق‌زاده خودکشی را یکی از معضلات جوامع امروز دانست و اظهار کرد: مشاورین، روانشناسان و فعالان حوزه امور اجتماعی می‌توانند با شناسایی چالش‌های سلامت روان افراد جامعه نقش به سزایی در کنترل و پیشگیری از این مساله اجتماعی داشته باشند .
وی برگزاری دوره‌های آموزشی مداخله در خودکشی را برای آگاه‌سازی افراد ضروری خواند و افزود: خودکشی و آسیب‌های اجتماعی متعدد معلول علت‌های دیگری می باشد که برای پیشگیری و مداخلات به‌نگام و موثر باید علت‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه نوعی رویکرد، نظریه و همچنین مدیریت ناصحیح زمینه بروز مسائل اجتماعی به ویژه خودکشی را فراهم می‌کند؛ عنوان کرد: بهزیستی به عنوان متولی مسائل اجتماعی با شناسایی علت‌ها و مداخلات بهنگام از طریق توان علمی کارشناسان این حوزه اقدامات موثری را در کاهش این مساله اجتماعی انجام داده است .
صادق زاده با تاکید بر نقش تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان در حوزه مسائل اجتماعی، افزود: افزایش دانش افراد مختلف جامعه اعم از مدیران، کارشناسان و مردم می تواند در کنترل مسائل اجتماعی موثر باشد. وی در مقایسه آمار موجود بین ایران و سایر کشورها در بحث خودکشی گفت: گرچه ایران از میانگین دنیا در موضوع خودکشی و سایر مشکلات اجتماعی بالاتر نیست، اما به هر حال وقوع ۱۰ خودکشی در یک مدت زمان کوتاه بیانگر واقعیاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در این توجه استفاده از نظرات کارشناسان و دانشگاهیان بسیار راهگشا است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان به عنوان مشاوران گفت: مشاوران با تجربه و Helpline و Hotline با تشریح نقش کارشناسان آموزش دیده در لحظه با مداخله بهنگام و اثر بخش می‌توانند وقوع خودکشی را به تاخیر انداخته و چه بسا زمینه‌های ایجاد این فکر را از بین ببرند، بنابراین باید دوره‌های آموزشی مرتب و به روز برای کارشناسان، مددکاران و روانشناسان برگزار شود.