دهیاری حجت‌آباد زباله‌ها را جمع‌آوری نمی‌کند

 پاسارگاد: دهیاری حجت‌آباد زباله‌ها را مرتب جمع‌آوری نمی‌کند. این را عده‌ای از مردم حجت‌آباد با حضور در پاسارگاد گفتند. یکی از ساکنان خیابان امام‌رضای حجت‌آباد گفت: تو راخدا  سری به حجت‌آباد بزنید تا ببینید وضعیت چقدر بحرانی است، مردم به دلیل اینکه ماشین جمع‌آوری زباله مرتب نمی‌آید زباله‌های‌شان را شب در خیابان می‌گذارند و صبح که بلند می‌شویم می‌بینیم سگ‌‌ها پاکت زباله‌ها را پاره و زباله‌ها وسط خیابان ریخته شده‌اند، از آن طرف برخی هم به دلیل کمبود امکانات پاکت زباله‌شان را روی ماشین می‌گذارند و تا ببرند داخل شهر اما وسط راه پاکت زباله از روی ماشین می‌افتد وسط خیابان. او گفت: ما بارها به دهیاری مراجعه کردیم و می‌گویند روزهای فرد ماشین زباله می‌آید اما ما الان حدود دو سال و نیم است در این جا زندگی می‌کنیم شاید 4 بار ماشین زباله را دیده باشیم. یکی دیگر از ساکنان گفت: شاید زباله خیابان‌های اصلی مرتب جمع‌آوری شود اما زباله خیابان امام رضا و کوچه‌ها مرتب جمع‌آوری نمی‌شود. و حتی واگن زباله‌ای هم نیست که حداقل پاکت زباله را داخل آن بیاندازیم.