تحویل جبیر به محیط زیست

 پاسارگاد: به گزارش روابط‌عمومی اداره حفاظت محیط زیست سیرجان؛ یک راس جبیر توسط شرکت اسمیران به این اداره تحویل داده شد.
ماجرا از آنجا شروع می‌شود که نزدیک به دو سال پیش فردی این جبیر را در نوزادی در طبیعت تنها مشاهده می‌کند و از روی دلسوزی به گمان اینکه نوزاد حیات وحش از مادر جدا مانده و قادر به مواظبت از خویش نیست به اشتباه او را از طبیعت جدا کرده و بزرگ می‌کند اما دوست‌داران طبیعت پس از در جریان قرار گرفتن، این فرد را متقاعد کرده و جبیر را تحویل محیط زیست می دهند. تصمیمات لازم در خصوص این جانور پس از معاینات دامپزشکی اطلاع رسانی می‌شود.