جمعه, 01 تیر 1397

هفته‌نامه شماره 516: 28 خرداد 1397

کنترل وزن ترازوها توسط استاندارد
- گروه خبر: ترازوهای زیر سه تُن توسط شرکت بازرسی مورد تایید استاندارد کنترل می‌شوند. سید محمد یزدی میرمخلصونی رییس استاندارد سیرجان گفت:  جلسه‌ای چهار‌شنبه هفته‌ی گذشته با حضور نماینده اتاق اصناف، نماینده اداره صنعت و معدن، روسای اتحادیه‌هایی که با ترازو سر و کار دارند و رییس ادره اوزان و مقایسات اداره کل استاندارد برگزار شد. یزدی گفت: مقرر شد از ماه آینده شرکت بازرسی، کنترل و بر‌چسب‌گزاری ترازوهای غیر ‌باسکولی(زیر سه تُن) را انجام دهند. هزینه‌ها توسط اتحادیه‌ها پرداخت می‌شود. اتاق اصناف هم متعهد شد که هزینه‌ها را دریافت و به حساب شرکت بازرسی واریز کند. قرار است از ابتدای تیر ماه 700 دستگاه ترازو مورد ارزیابی قرار بگیرد. وی در توضیح این کار گفت: اسم اداره استاندارد در سال 1304 که تاسیس شد، اداره اوزان و مقایسات بود. وظیفه اصلی سازمان کنترل اوزان و مقایسات هست. امروز هم طبق قوانین، نظارت بر وسایل سنجش بر عهده استاندارد است. وی ادامه داد: تمام ترازوها قبل از ورود به بازار توسط استاندارد کنترل می‌شوند و برچسب بر روی آن‌ها نصب می‌شود. وی ادامه داد: در بازار نیز ترازوها توسط شرکت ‌بازرسی کنترل می‌شوند. به گفته وی اگر ترازوها کم‌تر و یا بیشتر ‌نشان بدهند، به آن‌ها تذکر می‌دهیم و در صورت تکرار موارد پیگیری قانونی می‌شود. یزدی ادامه داد: هیچ دستگاهی ساماندهی میوه‌فروشان کنار خیابان‌ها را بر‌عهده نمی‌گیرد. با این وجود شرکت بازرسی را موظف کردیم با کمک نیروی انتظامی ترازوهای غیر استاندارد و مشکل‌دار را جمع‌آوری کند. کم‌ نشان دادن یا زیاد نشان دادن فرق نمی‌کند. ترازوها باید دقیق باشند.