مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان
وضعیت آبی 53 درصد
جمعیت شهری استان کرمان قرمز است
- پاسارگاد: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمان گفت: 14 شهر در استان کرمان وضعیت قرمز در نیاز آبی دارند، 14 شهر وضعیت زرد و 43 شهر در وضعیت سبز داریم و 53 درصد جمعیت استان کرمان در شهرهای دارای تنش آبی شدید قرار دارد.
به گزارش ایسنا  «محمد طاهری» صبح دیروز در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان کرمان اظهار کرد: 576 هزار و 649 مورد تعداد مشترک آب در استان کرمان و 28 هزار و 951 مورد تعداد مشترک فاضلاب در استان در شهرهای کرمان و کهنوج داریم.
وی با اشاره به اینکه 9 درصد پوشش خدمات فاضلاب در استان کرمان داریم، افزود: سه تصفیه‌خانه سیرجان، بردسیر و بافت را در استان داریم و 9 هزار و 841 کیلومتر طول شبکه توزیع آب در استان کرمان است.
طاهری با اشاره به وجود پنج آزمایشگاه آب، 689 هزار مترمکعب حجم مخازن و 342 حلقه چاه در مدار بهره‌برداری در استان تصریح کرد: کرمان تنها شهر بزرگی است که تمامی آب آن از منابع زیرزمینی تامین می‌شود.
مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمان بیان کرد: طول شبکه جمع‌آوری فاضلاب 551 کیلومتر با 13 کیلومتر خط انتقال در سه شهر استان است. وی افزود: 14 شهر در استان کرمان وضعیت قرمز در نیاز آبی دارند، 14 شهر وضعیت زرد و 43 شهر در وضعیت سبز داریم و 53 درصد جمعیت استان کرمان در شهرهای دارای تنش آبی شدید قرار دارد. طاهری با اشاره به عملکرد شرکت آبفای استان کرمان اظهار کرد: در چهار سال گذشته 1295 لیتر بر ثانیه به ظرفیت تولید آب استان اضافه شده که یک هزار و 250 میلیارد ریال در این زمینه هزینه شده است.
وی با اشاره به پروژه‌های مختلف آبرسانی در شهرهای استان کرمان بیان کرد: در کل استان مخازن زیادی در دست ساخت داریم و براساس آخرین وضعیت پروژه فاضلاب شهر کرمان، 420 کیلومتر از شبکه فاضلاب اجرا شده و 26 هزار و 300 فقره انشعاب داریم.
طاهری با اشاره به اینکه فاضلاب کهنوج 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: 220 میلیارد ریال طی چهار سال گذشته در زمینه ارتقابخشی کیفیت آب استان کرمان هزینه شده است.
مدیرعامل آبفای استان کرمان گفت: 12 هزار و 70 میلیارد ریال قرارداد در بخش فاضلاب در استان در حال اجراست و 234 میلیارد تومان اعتبار مصوب سال گذشته شرکت بوده که 128 میلیارد تومان تحقق یافته است.
وی با بیان اینکه همه آنچه که بابت آب بها دریافت می‌شود در بخش جاری شرکت هزینه می‌شود، افزود: 787 میلیارد ریال درآمد شرکت و یک هزار و 368 میلیارد ریال هزینه‌ها بوده که نشان می‌دهد شرکت زیان‌ده است.
طاهری اظهار کرد: 218 میلیارد ریال به پیمانکاران و فروشندگان کالا بدهکار هستیم و قیمت تمام شده تولید آب 957 تومان و قیمت فروش 497 تومان است که ضرر می کنیم. وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به امنیت و حفاظت تاسیسات آب شهرهای استان، 400 میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های حفاظتی نیاز داریم.
مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمان گفت: در کل استان 300 لیتر بر ثانیه و در شهر کرمان 70 لیتر بر ثانیه از آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود.